Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum tartalmazza a Just For Friends Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. em.; cégjegyzék szám: 01-09-335163; adószám: 26614005-2-41) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (mely a www.plasztikaesztetika.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

Név: Just For Friends Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. em.

Cégjegyzék szám: 01-09-335163

Adószám: 26614005-2-41

Kapcsolattartó adatai: Molnár Rita Andrea, telefon: +36 30 493 1606, email: info@plasztikaesztetika.hu

Tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Ininet Internet Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Elérhetőség: info@ininet.hu

Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldalon.

A www.plasztikaesztetika.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

Adatkezelési szabályok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét, résztvevők neveit), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét illetve telefonszámát) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik. Felhívjuk figyelmét, hogy a jegyvásárláshoz kötődő regisztráció önkéntes, mely során megadja a fentiekben megjelölt adatokat.  A rendezvény regisztráció semmilyen más adattal nem kerül összekapcsolásra.

Bővebben a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát itt találhatja meg:

https://www.plasztikaesztetika.hu/adatkezelesi-szabalyzat

A megvásárolható szolgáltatások köre:

A Szolgáltató által 2019. május 25. napra szervezett rendezvény árát a www.plasztikaesztetika.hu oldalon tesszük közzé, és amely változhat kedvezményes időszaktól függően. Annak ára csökkenhet és nőhet is az aktuális árhoz képest.

A rendezvényre szóló belépőjegy árát 27% ÁFA terheli. Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük a www.plasztikaesztetika.hu oldalon.

Amennyiben a rendezvényre vonatkozóan akciós vagy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden estben külön jelezzük a rendezvényre történő jegyvásárlás előtt.

A rendelés menete:

Ön a weboldalon több helyen is feltüntetett jegyvásárlás gombra történő kattintással tudja szolgáltatásainkat megvásárolni. 

Fizetési módok:

A fizetés a Barion online bankkártyás fizetési rendszer igénybevételével történik illetve fizethet közvetlen átutalással is.

Barion online bankkártyás fizetési rendszer:

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.  Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használható: Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben az e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlását.

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Az jelentkezési űrlap kitöltése és a megrendelés elküldése, majd a Barion rendszeren történő sikeres fizetés után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben tájékoztatjuk a sikeres fizetésről.

Fizetés átutalással:

Amennyiben ön átutalással kíván fizetni a fizetést az alábbi számlaszámra tudja teljesíteni. Kérjük, hogy a jelentkezési űrlap kitöltésénél körültekintően járjon el.

Just for friends Kft
Számlaszám: 12011148-01669193-00100008; Raiffeisen Bank

Kérjük, hogy az átutalásnál a megjegyzés rovatban minden esetben tüntesse fel a teljes nevét és email címét, valamint a rendelés számát. A számlát a sikeres fizetés beérkezését követő 2 munkanapon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre. Átutalásos fizetési mód esetén csak akkor tud a rendezvényünkön részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény előtt 2 munkanappal beérkezik számlánkra, azaz jóváírásra kerül.

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató annak meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett rendezvény időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

Elállási/Felmondási jog/Kellékszavatosság/Jótállás:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A 14 napos határidőbe nem számít bele a szerződés megkötésének napja. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ön elállási jogát gyakorolhatja írásban, telefonon, vagy email útján.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi illetve közli elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Amennyiben Ön él elállási vagy felmondási jogával, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a megfizetett díjat banki átutalással. A visszautalással kapcsolatban minden esetben személyesen egyeztetünk önnel.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli semmiféle pénzvisszafizetési kötelezettség (kivéve a garanciában külön megállapított feltételekkel).

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után elállási és felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

Amennyiben Ön elállási jogával a rendezvény meghirdetett időpontját megelőző 14 napban él, ill. amennyiben a rendezvényen nem jelenik meg, úgy Ön a megfizetett rendezvény árának megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett rendezvény díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a rendezvény előtti 14 napban történik. Így azzal vállalja azt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs. Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a rendezvényen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével a szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér kikötést, azt elfogadja.

Amennyiben Ön elállási, felmondási jogával nem kíván élni, azonban nem tud részt venni a rendezvényen (pl. betegség, családi ok esetén), a részvétel átruházható harmadik személyre a Szolgáltató engedélyével. Amennyiben az Ön részéről ilyen kérés merül fel, minimum 48 órával a rendezvény kezdete előtt írásban (emailben) jeleznie kell átruházási szándékát valamint az azon részt vevő harmadik személy nevét és elérhetőségeit a szervezők felé.

Kellékszavatosság:

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia):

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal a rendezvényre. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön nem elégedett a rendezvénnyel és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a rendezvény teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét az ebédszünetig köteles jelezni szolgáltató felé a helyszínen.

Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a rendezvényt, az előadót vagy az ott folyó munkát és ezzel a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató a rendezvény programváltoztatási jogát fenntartja, és a meghirdetett előadók személyében is változást eszközölhet.

Kép- és hangfelvétel, szerzői jogok:

Előadók védelmében az előadások videó- és hangfelvétele a résztvevők által szigorúan tilos. Fotózás a rendezvény teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a rendezvény vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken keresztül fordulhat kollégánkhoz:

Molnár Rita Andrea, telefon: +36 30 493 1606, email: info@plasztikaesztetika.hu

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban a Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.